Biolabo

 BICARBONATE Enzimatik Yöntem   99832
  99852
 TOPLAM VE DOĞRUDAN BILIRUBIN Sülfanilik Asit Yöntemi   80403
  80443
  80553
 DOĞRUDAN BILIRUBIN DCA Yöntemi   97553
 TOPLAM BILIRUBIN DCA Yöntemi   97443
 CALCIUM TBM Yöntemi   80004
 CALCIUM Arsenazo III Yöntemi   90.004
 CHLORIDE Kolorimetrik Yöntem   80005
 CHOLESTEROL CHOD-PAP Yöntemi   80106
  87356
  87656
  LP 80106
 Esterleşmemiş CHOLESTEROL CHOD-PAP Yöntemi   88656
  99656
 CHOLESTEROL-HDL (PTA) Çöktürücü   86516
  86536
 HDL-CHOLESTEROL Direkt Metot   90206
  90406
  90426
 LDL-CHOLESTEROL Direkt Metot   90416
  90816
 CHOLINESTERASE (Butyrylthiocholine)   82526
 CK-NAC IFCC Tek Flakon   92207
  92307
 CK-MB İzoenzim İmmünoinhibisyon Yöntemi   97217
  97317
 CREATININE Kinetik metodu   80107
 G6-PDH UV Kinetik Yöntemi   97099
  97089
 GAMMA GT Karboksi GPNA   81110